top of page

Priser

Klinik Dental har referenspriser, men även då kan det vara svårt att veta exakt hur mycket ett besök kommer kosta.

Kosnaden beror på:  

-  Vilka åtgärder var utförda.  En behandling består oftast av flera åtgärder.

-  Hur mycket stöd man har tillgodo från Försäkringskassan: ATB (allmänna tandvårdsbidrag) och högkostnadsskydd.

Det är alltid bra att börja med en fullständig undersökning, där man identifierar samtliga problem och tar fram en konkret kostnadsberäkning. 

Tandvårdsstödd

Tandvårdsstödd består av olika bidrad (ATB och STB) och högkostnadsskydd. 

ATB

Allmän Tandvårdsbidrag som man får en gång per år och får spara upp till två år. Den ligger på 300 eller 600 kronor beroende din ålder. 

24-29 år: 600 kronor per år

30-65 år: 300 kronor per år

Över 65 år: 600 kronor per år

STB

Särskilt Tandvårdsbidrag kan användas av vissa patienter som har ökat risk för försämrat tandhälsa. 

Högkostnadsskydd

Innebär att patienter med höga tandvårdskostnader får stöd från Försäkringskassan. 

De första 3000 kronor betalas av patienten.  Därefter börjar man få ersättning från Försäkringskassan. 

Läs mer om Statlig tandvårdsstöd på:

- Försäkringskassan 

- TLV

- 1177.se 

bottom of page